2285075095 Καστράκι Νάξου, Νάξος makarisnikos13@gmail.com
Search Close
hero image

 

ΜΑΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μεταφορές & οικοδομικά υλικά Νάξος
_____

παρεχόμενες υπηρεσίες

 

 Γενικές μεταφορές παντός τύπου
 Μεταφορές βαρέων υλικών
 Μεταφορά οικοδομικών υλικών
 Μεταφορές σκαφών
 

 Γερανομεταφορές

 Καλαθοφόρο όχημα

 Ανυψώσεις
 

 Οικοδομικές εργασίες

 Χωματουργικές εργασίες